Team Fouad Ahidar

Sociale zaken zaken

“Inclusiviteit, diversiteit, solidariteit: ons sociaal credo”

Ongeveer een derde van de Brusselse gezinnen zijn eenoudergezinnen. 1 op de 4 kinderen leeft in een eenoudergezin. Deze gezinnen lopen echter een hoger risico op kwetsbaarheid. Ze hebben vaak lagere inkomens, hebben moeilijker toegang tot huisvesting, enzovoort. In 90% van de gevallen zijn vrouwen de alleenstaande ouder die voor één of meerdere kinderen zorgt. We moeten ondersteuning bieden aan deze gezinnen die vaak strijden om alimentatie te krijgen. We stellen voor om prioriteit te geven aan sociale huisvesting voor deze gezinnen.

– We pleiten voor individualiseren van (vervangings)inkomens. De gezinssituatie zou geen invloed moeten hebben op het inkomen van individuele personen.

– Het aantal daklozen in Brussel is gestegen met 20%. De vereniging Bruss’help heeft 7134 individuen geregistreerd tijdens haar laatste telling in juni 2023. Deze toename weerspiegelt de realiteit op het terrein en onderstreept de noodzaak van investeringen om extra plaatsen zodat dakloosheid in het Brussels Hoofstedelijk Gewest niet meer bestaat. Het Bruss’help-platform coördineert alle hulpstructuren rond dakloosheid en moet worden versterkt en uitgebreid. Als grootstad moet Brussel steeds voorzien in noodopvang  voor elementaire bescherming van mensen zonder papieren.

– Brussel moet de federale regering onder druk zetten om haar verantwoordelijkheden te nemen met betrekking tot de opvang van asielzoekers en mensen zonder papieren. Brussel kan niet aanvaarden dat  mensen wekenlang in publieke ruimten in tenten kamperen door tekortkomingen van de federale overheid.

Het incident van vorig jaar, waarbij bijna ) 200 mensen gedurende meerdere weken langs het kanaal in Molenbeek sliepen zonder federale tussenkomst, benadrukt de diepgaande tekortkomingen.

– Thuisblijvende vrouwen en mannen verdienen formele erkenning als waardevolle bijdragers aan de maatschappij.

We stellen voor dat ze worden beschouwd als werknemers, met alle rechten en voordelen die daarbij horen, tot aan de inschrijving van de kinderen op de kleuterschool. De keuze om thuis te blijven voor de opvoeding van de kinderen mag niet langer negatief worden bekeken in de samenleving. De periode als thuisblijvende ouder moet worden meegenomen bij het bepalen van het pensioenbedrag.

aandeel