Team Fouad Ahidar

« Durf, Echtheid, Toewijding – Nu is het moment ! »

Fouad Ahidar, een bekende persoonlijkheid in Brussel, werd geboren in Mechelen op 13 oktober 1973 voordat hij snel naar de hoofdstad verhuisde in 1979. Als tweede van acht kinderen (vijf meisjes en drie jongens) is hij getrouwd en vader van vijf kinderen.

Zijn belangrijkste interessegebieden zijn huisvesting, openbare hygiëne en de strijd tegen discriminatie. Zijn drijfveer? Het bevorderen van rechtvaardigheid en gelijkheid, en het strijden tegen de ongelijke verdeling van rijkdom in Brussel.

De kracht van Fouad Ahidar ligt vooral in zijn toewijding aan de mensen. Zijn werk biedt de mogelijkheid om hen dagelijks te ontmoeten, hen te ondersteunen, en vooral om te werken aan het vinden van oplossingen voor hun problemen.

Als opgeleid maatschappelijk assistent begon zijn professionele loopbaan in een jeugdhuis in Brussel voordat hij zich specialiseerde in vreemdelingenrecht, waarin hij meer dan acht jaar werkzaam was. In 1999 trad hij toe tot het kabinet van de minister van Cultuur en Jeugd, Bert Anciaux, waardoor hij een diepgaand begrip kreeg van de politieke wereld.

Een nieuwe wending

Fouad zette zijn eerste stappen op het politieke toneel in 2003 als kandidaat voor de Senaat. Een succesvolle start, hij werd door meer dan 25.000 mensen gesteund. Een jaar later, in 2004, werd hij verkozen tot zowel het Brussels Parlement als het Vlaams Parlement. Vanwege de onverenigbaarheid van de twee mandaten koos hij ervoor om zitting te nemen in het Brussels Parlement, waar hij tot op de dag van vandaag als parlementslid fungeert. In 2014 werd hij eerste vicevoorzitter van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tijdens de huidige legislatuur (2019-2024) bekleedt Fouad Ahidar ook het voorzitterschap van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Eind 2023 besluit Fouad Ahidar na vele jaren onder de vlag van de Vlaamse socialisten “Vooruit” een einde te maken aan zijn samenwerking met de partij: “In de afgelopen 20 jaar heb ik met trots de waarden en kleuren van de SP.A en later Vooruit vertegenwoordigd. Maar de koers van de partij komt niet langer overeen met mijn fundamentele waarden van rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid. Daarom heb ik besloten mijn eigen lijst op te richten voor de komende federale, regionale en Europese verkiezingen.”

Brussel op de eerste plaats

Brussel moet het welzijn en de dynamiek van iedereen bevorderen. Vandaag de dag ervaren sommige wijken ernstige problemen op het gebied van netheid, armoede en verkeersopstoppingen. Daarom wil De Lijst Team Fouad Ahidar haar terreinexpertise inzetten. Met vele jaren ervaring in de politiek staan Fouad Ahidar en zijn medelijsttrekkers vandaag klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan met deze nieuwe lijst, met als doel het dagelijks leven van de Brusselaars en allen die er werken of het bezoeken te verbeteren.

Lijst Team Fouad Ahidar

“Wij zijn Brusselaars en houden diep van Brussel. Ons politieke engagement heeft tot doel het welzijn van alle inwoners van de hoofdstad te bevorderen. Er zijn veel uitdagingen, maar onze wil en inzet zullen groot zijn.

Geconfronteerd met dergelijke uitdagingen is een alomvattende en systematische aanpak vereist. Desalniettemin is het noodzakelijk om actie te ondernemen door prioriteit te geven aan bepaalde kwesties. Hier is een niet-uitputtende lijst van prioriteiten waarop we ons verbinden om aan te werken. ‘Het leven van de Brusselaars vergemakkelijken, dat is onze uitdaging! Iedereen de kans geven zich volledig betrokken te voelen bij een gemeenschappelijk en solidair project om van Brussel de hoofdstad van diversiteit, solidariteit en samenleven te maken. We kunnen niet toestaan dat alleen het lot beslist over de toekomst van onze medeburgers…'”