Team Fouad Ahidar

Economie

“De belastinghervorming voor een rechtvaardige en evenwichtige economie”

We worden geconfronteerd met de uitdaging om het belastingstelsel te heroverwegen, rekening houdend met de huidige structuur van heffingen. Het huidige systeem lijkt te leiden tot een opeenhoping van belastingen, met fiscale bijdragen op verschillende niveaus zowel voor werkgevers als voor werknemers.

  • Wanneer een werknemer voor zijn werkgever werkt, betaalt de werkgever al aanzienlijke belastingen. Dit wordt gevolgd door belastingen op het brutoloon van de werknemer. Daarnaast komt de belasting over de toegevoegde waarde (btw) bij elke aankoop, en in sommige gevallen accijnzen.
  • Ons pleidooi is gericht op het heroverwegen van deze opeenhoping van belastingen, met als doel een meer evenwichtig systeem te creëren. We erkennen dat het nettoloon, gezien deze accumulatie, vaak als relatief laag wordt ervaren, terwijl werkgevers aanzienlijke bedragen betalen. Door de belastingheffing opnieuw te evalueren, streven we naar een systeem dat zowel eerlijk is voor werknemers als voor werkgevers, door een betere balans te bieden tussen individuele financiële lasten en bijdragen aan de samenleving.
  • We streven naar een eerlijker fiscaal systeem dat specifiek gericht is op het ondersteunen van kleine en middelgrote bedrijven, die van cruciaal belang zijn voor het behoud van economische activiteit en voordelen in België. Om dit doel te bereiken, pleiten we voor de invoering van verschillende eenvoudige en transparante belastingregimes, met als doel bestaande sluiproutes te sluiten die voornamelijk ten goede komen aan multinationals.

aandeel