Team Fouad Ahidar

Administratieve Vereenvoudiging Vereenvoudiging

“Brussel is een eindeloze wachtkamer, we moeten sneller gaan”

Vandaag de dag zijn er tal van administratieve procedures die vereenvoudigd of zelfs helemaal afgeschaft kunnen worden om de Brusselaars niet het gevoel te geven dat ze verstrikt raken in de administratieve rompslomp :

  • We willen de procedures vereenvoudigen door voor te stellen dat de wijkagent naar de woning van de nieuwe bewoner gaat en samen met hem of haar het dossier invult, dat vervolgens wordt goedgekeurd en bevestigd tijdens de afspraak op het gemeentehuis. Dit zou een vereenvoudigde en veel effectievere procedure zijn.
  • Bovendien zijn we voorstander van de invoering van een uniek dossier per inwoner van het gewest. Wanneer een Brusselaar wil verhuizen naar een naburige gemeente, wordt een nieuwe, langdurige en kostbare procedure gestart. Maar een uniek dossier dat toegankelijk is voor alle gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou deze procedures vereenvoudigen en het proces van adreswijziging en inschrijving bij het OCMW versnellen.
  • Brussel is een kleine stad met een menselijke schaal waar 19 gemeenten het grondgebied delen. Elke gemeente heeft echter haar eigen budget. Wat betreft het verminderen van uitgaven en het beheersen van het budget, stellen we voor dat de gemeenten gezamenlijke aankopen doen van energie, materiaal, enzovoort. Dit zou allemaal helpen om de uitgaven op gemeentelijk niveau te verminderen.
  • A T E 

aandeel

Voeg je koptekst hier toe

AR