Team Fouad Ahidar

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Natasha Liesenborghs

Natasha Liesenborghs, 22 jaar oud, werkt als verkoopster en heeft een diploma in verkoop. Ze is onlangs gestart met een opleiding retouche. Natasha is geboren in Thailand en verhuisde naar België toen ze 4 jaar oud was. Vier jaar geleden kwam ze naar Brussel, wat haar leven echt veranderde als iemand met een dubbele culturele achtergrond. Ze voelt zich veel meer thuis in een grote stad vol diverse culturen, omringd door mensen die soortgelijke levenspaden hebben bewandeld.

Vandaag is Natasha hier omdat ze het van groot belang vindt dat we iemand kiezen die ons representeert en deel uitmaakt van het volk. Iemand die begrijpt wat de moeilijkheden en problemen zijn, en die zichzelf heeft ingezet voor verandering. Daarom staat ze volledig achter Team Fouad Ahidar. Natasha steunt Fouad omdat ze het cruciaal vindt dat het volk goed wordt vertegenwoordigd.

Belangrijke thema's voor mij zijn onder andere veiligheid op straat, de mogelijkheid voor mensen om zichzelf te zijn zonder zich onveilig te voelen. Als een jonge Brusselaar, raak ik dagelijks in contact met de uitdagingen die onze stad omhullen. Ook voor anderen om mij heen, zie ik de obstakels die de weg naar welzijn en gelijkheid belemmeren. Brussel, een multiculturele, kosmopolitische stad, als de hoofdstad van zowel België als de Europese Unie, zou een baken van vooruitgang en inclusie moeten zijn, maar desondanks staan we nog voor vele uitdagingen. Voor mij is inclusiviteit een levensader van onze samenleving. Het is van essentieel belang om actief en doortastend op te treden tegen elke vorm van discriminatie, ongeacht waar het zich manifesteert, of het nu in taal, fysieke mogelijkheden, of andere sectoren is. Huisvesting is nog een ander kritisch punt dat mijn aandacht trekt. De treurnis van lege gebouwen staat in schril contrast met de wanhoop van degenen die wachten op een dak boven hun hoofd, verlangend naar een sociale woning of zelfs zonder enig onderkomen ronddolen. Het is voor mij van onschatbare waarde dat gelijkheid geen illusie blijft, maar een realiteit wordt die elk individu omarmt. We moeten stappen zetten naar een samenleving waar discriminatie geen plaats heeft, waar rijkdom eerlijk verdeeld wordt en waar rechtvaardigheid heerst in alle aspecten van ons bestaan.Ik hoop van harte dat we gezamenlijk deze veranderingen kunnen bewerkstelligen en verbeteringen kunnen brengen die de levens van alle Brusselaars zullen verrijken.

vERKIEZINGEN VAN 9 JUNI 2024

0 Dagen
0 Uren
0 Minuten
0 Seconden

DELEN