Team Fouad Ahidar

Mobiliteit

“Duurzame mobiliteit voor een vlottere toekomst”

Meer dan 2 miljard euro is geïnvesteerd in mobiliteit in Brussel, wat neerkomt op 20% van het regionale budget! Een kolossale investering, maar wat zijn de resultaten ervan?

  • Het Good Move-plan is hier een perfect voorbeeld van. Bekritiseerd door bewoners, bezoekers en handelaars, veroorzaakt dit mobiliteitsplan veel ontevredenheid. Het plan mist een alomvattende visie die rekening zou moeten houden met het openbaar vervoer. We pleiten voor een evaluatie van het Good Move-plan en het aanbrengen van de nodige aanpassingen. Op dit moment lijkt het eerder op Bad Move…
  • Wij geloven in de positieve impact van efficiënt openbaar vervoer als een fundamentele pijler van een duurzame samenleving. Om deze visie te realiseren, pleiten we voor een aanzienlijke verhoging van het budget voor openbaar vervoer, wat alleen mogelijk zal zijn als de federale overheid middelen ter beschikking stelt aan haar hoofdstad. Deze investering is cruciaal om een optimale ervaring voor gebruikers te garanderen en hen aan te moedigen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer.
  • En gebruikmakend van deze extra financiering, verbinden we ons ertoe om de frequentie van dienstregelingen te verbeteren, efficiëntere verbindingen tot stand te brengen en te investeren in moderne infrastructuur. Ons doel is niet alleen om reistijden te verkorten, maar ook om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Door te investeren in comfort, betrouwbaarheid en duurzaamheid, streven we ernaar een groeiend aantal mensen te overtuigen om hun auto te laten staan ten gunste van een milieuvriendelijkere optie.
  • We stellen voor om een echte alternatief voor de auto te bieden door betaalbaar openbaar vervoer aan te bieden. We breiden het huidige schoolabonnement uit, dat momenteel €12 per jaar kost, ook uit naar de ouders. Ouders die hun kind(eren) begeleiden, moeten ook kunnen profiteren van een voorkeurstarief.
  • Samen bouwen we aan een toekomst waarin openbaar vervoer niet alleen een praktische optie is, maar ook een bewuste en duurzame keuze. Laten we investeren in een efficiënt, toegankelijk en aantrekkelijk openbaar vervoerssysteem dat de ruggengraat vormt van onze gemeenschappen en bijdraagt aan een ecologische toekomst voor iedereen.

aandeel