Team Fouad Ahidar

Koopkracht

“Een detail voor sommigen, een kwestie van overleven voor anderen”

Het werk is niet langer een bastion tegen armoede. De lonen zijn te laag, terwijl de armoedegrens is vastgesteld op 1366 euro per maand voor een alleenstaande en 2868 euro per maand voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen. In België loopt 12,7% van de bevolking risico op armoede, en voor kinderen (0-18 jaar) stijgt dit percentage tot 15,1%.

Maar de drie regio’s staan niet op gelijke voet. In Brussel loopt 25,4% van de bevolking risico op armoede, tegenover 17,3% in Wallonië en 7,8% in Vlaanderen. Voor kinderen bedraagt het armoedepercentage 31% in Brussel. Ondanks dit alles behoort Brussel tot de top drie van de rijkste regio’s in Europa! Wij pleiten voor een eerlijke verdeling van deze rijkdom.

In een context waarin Brussel lijkt te verliezen van de strijd tegen armoede, moeten we toevoegen dat de prijzen van voedsel en energie aanzienlijk zijn gestegen, wat de statistieken niet ten goede zal komen. Een terugkeer naar wat we eerder hebben meegemaakt, is volledig uitgesloten.

Bovendien blijkt dat 32,2% van het inkomen van Brusselse huishoudens wordt besteed aan huisvesting en energieverbruik. Brusselse huishoudens geven proportioneel meer uit aan huisvesting dan Waalse en Vlaamse huishoudens: 32,2% van het totale budget in Brussel tegenover 31,1% in Wallonië en 30,2% in Vlaanderen. Een situatie die we willen veranderen.

« We hebben geen probleem met rijken, maar wel met degenen die niet solidair zijn. »

Wij willen meer koopkracht voor de Brusselaars:

  • Belastingbetalers dragen een aanzienlijke belastingdruk! België staat op de tweede plaats als het meest belaste land in Europa, net achter Frankrijk. Het verplichte afdrachtpercentage bedraagt 46,9%, wat hoger is dan het Europese gemiddelde van 39,5%. Om solidariteit te bevorderen, pleiten wij voor de invoering van een vermogensbelasting voor de grote fortuinen (vanaf één miljoen euro) die momenteel niet worden belast.
  • We hebben een huurtoelage geïntroduceerd voor 12.000 mensen die wachten op een sociale woning, met een aanzienlijke ondersteuning variërend van 230 tot 300 euro per maand. Het is essentieel om degenen die in aanmerking komen voor deze toelage meer bewust te maken, en we streven ernaar deze hulp uit te breiden naar iedereen die al meer dan 5 jaar op een sociale woning
  • Om een menswaardig leven te leiden, en niet zomaar te overleven, stellen we voor om het minimumloon te verhogen naar 2300 euro bruto per maand, in vergelijking met de huidige 1990 euro. Dit zou vermijden dat huishoudens schulden moeten maken om hun dagelijkse uitgaven te kunnen betalen. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft ongeveer drie op de tien Belgen een maandelijks inkomen dat lager is dan 2300 euro bruto.
  • We roepen op tot de afschaffing van de nieuwe accijns die de regering in april 2023 heeft ingevoerd. Deze nieuwe belastingen kunnen leiden tot een jaarlijkse kost van 125,68 euro voor elektriciteit en een verhoging van de aardgasrekening met 138,48 euro.”

aandeel