Team Fouad Ahidar

Klimaat

“Laat ons nu handelen voor een duurzame toekomst”

De wereld evolueert voortdurend en een van de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan, is de kwestie van het klimaat. De opwarming van de aarde behoeft geen betoog meer. Hoewel er veranderingen zijn doorgevoerd, met name op het gebied van duurzame mobiliteit, zijn we er nog niet in geslaagd ons doel te bereiken om van Brussel een groene hoofdstad te maken.

  • De overheid moet mensen blijven ondersteunen en bewust maken van het belang van het verminderen van energieverbruik en broeikasgassen : het is met name essentieel om massaal te investeren in de isolatie van gebouwen om warmteverlies te voorkomen. Een goed geïsoleerd huis verbruikt minder energie, produceert minder afval en draagt bij aan een vermindering van de totale ecologische voetafdruk.
  • We eisen van de federale overheid een hervorming van het systeem van bedrijfswagens: de vergoeding moet worden uitbetaald in euro’s.
  • Het openbaar vervoer moet geleidelijk volledig overschakelen op elektrisch. Tegelijkertijd breiden we het aanbod van openbare elektrische oplaadpunten uit, dat momenteel ruim ontoereikend is om de doelstellingen van het einde van dieselvoertuigen in 2030 te halen. Om aan het Gewest toe te laten om zich aan te passen en met de andere Gewesten te synchroniseren, heeft Team Fouad Ahidar een verlenging gevraagd van Euro 5 diesel
  • We willen ook meer groene ruimtes in Brussel, hoewel Brussel groen is, hebben sommige wijken geen groene zones. De Covid-crisis heeft het gebrek aan groen in bepaalde wijken van de hoofdstad aan het licht gebracht.
  • De geluidsoverlast heeft een echte impact op de levenskwaliteit van stadsbewoners. Het lawaai van vliegtuigen is een van deze geluidsvervuilingen. De federale overheid moet ervoor zorgen dat vliegtuigen de meest geschikte routes volgen om geluidshinder te minimaliseren. Sancties worden opgelegd aan luchtvaartmaatschappijen die de wetgeving niet naleven, maar dit is nog steeds onvoldoende. We pleiten voor het instellen van een vliegverbod voor deze luchtvaartmaatschappijen.
  • We willen geluidsarme zones creëren in woonwijken en het verkeer van lawaaierige voertuigen, vooral ’s avonds, verbieden. In sommige wijken is het gewoon onmogelijk om ’s zomers de ramen te openen omdat het geluid van buitenaf bijzonder hinderlijk is.
  • Alle huurwoningen moeten tegen 2035 worden uitgerust met hoogwaardige beglazing. Deze materialen helpen aanzienlijk bij het verminderen van geluidsoverlast van buitenaf. De regio moet eigenaren ondersteunen die deze werkzaamheden niet zelf kunnen uitvoeren.
  • Bovendien moet het geluidsniveau van sirenes in de hoofdstad strenger worden gereguleerd. Hun gebruik moet strikt noodzakelijk zijn.

aandeel