Team Fouad Ahidar

Gezondheid

“Niemand is immuun voor gezondheidsproblemen”

Eén op de vier Belgen heeft vorig jaar minstens één psychoactieve stof ingenomen! Dit zijn drie miljoen Belgen die chemische stoffen consumeren. Een miljoen Belgen neemt dagelijks een slaapmiddel en nog eens een miljoen gebruikt antidepressiva. Deze cijfers zijn alarmerend en beangstigend.

  • Brussel moet een effectief beleid op het gebied van verslavingen implementeren: een regionaal beleid in samenwerking met lokale belanghebbenden. Ondersteuning voor families is belangrijk omdat zij ook lijden onder de ziekte van hun dierbaren. Het is noodzakelijk om hen bewust te maken en hen alle nodige informatie te verstrekken, zodat ze hulp kunnen bieden en zich gesteund voelen in hun inspanningen.
  • Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan problemen met obesitas en ondervoeding. Obesitas is de oorzaak van tal van ziekten zoals diabetes, hartziekten, enz. Het is van cruciaal belang om vanaf de schoolleeftijd bewustmaking van gezonde voeding te bevorderen door middel van een regionaal plan voor preventie en bewustmaking over voeding. Tegenwoordig eisen sommige scholen dat er dagelijks of wekelijks een gezonde snack wordt genuttigd. Er moet harmonisatie plaatsvinden tussen alle scholen op dit gebied, met de invoering van kwaliteitsmaaltijden voor alle kinderen: alleen fruit en groenten zullen op school worden toegestaan. Goede voeding zal onze prioriteit zijn door een gratis maaltijd voor elk schoolgaand kind in te voeren.
  • We zullen blijven bevorderen dat eerstelijnszorg en de oprichting van multidisciplinaire centra in de wijken van de hoofdstad worden gestimuleerd, vooral in de meer dichtbevolkte gebieden, om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren.
  • Er wordt een significant en onaanvaardbaar tekort aan opvangplaatsen voor mensen met psychiatrische problemen vastgesteld in Brussel. Om deze situatie aan te pakken, is het van cruciaal belang om meer plaatsen te creëren binnen gespecialiseerde diensten.
  • Als tweetalige stad moet Brussel ervoor zorgen dat elke burger kan genieten van diensten in zijn of haar taal. Echter, het is duidelijk dat er een gebrek is aan Nederlandse vaardigheden binnen de spoeddiensten van Brusselse ziekenhuizen. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan taaltraining voor gezondheidsprofessionals.

aandeel