Team Fouad Ahidar

Federaal: Opvolger Kamer der Volksvertegenwoordigers

3. DEKNUDT Nick

Een Stem voor Verandering en Samenwerking

In de Brusselse politieke arena komt een nieuwe stem naar voren, gevormd door jarenlange ervaring en diepgewortelde overtuigingen. Nick Deknudt, geboren en getogen Brusselaar, nu woonachtig in Vilvoorde, staat op als een krachtige vertegenwoordiger van verandering en samenwerking.

Als zelfstandige in de bouwsector heeft Nick zijn passie voor vakmanschap omgezet in een ware kunst, ondersteund door een schat aan ervaring en een toegewijd team. Als vader van vijf dochters en een zoon, is hij doordrongen van een diep gevoel van verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties.

Ooit een trouwe socialist, besloot Nick tot een nieuwe koers nadat hij zich niet langer kon verenigen met de gang van zaken binnen de Vlaamse socialisten. Als langdurige partner van Fouad Ahidar heeft hij bijgedragen aan de oprichting van talloze initiatieven op sociaal, religieus en politiek vlak. Zijn toewijding aan het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving, ongeacht hun achtergrond, en zijn vastberadenheid om bruggen te bouwen tussen gemeenschappen, zijn kenmerken die zijn overtuigingen weerspiegelen.

Daarom was het voor Nick een vanzelfsprekende keuze om zich aan te sluiten bij Team Fouad Ahidar. Hij gelooft sterk in hun visie van een inclusieve samenleving gebaseerd op rechtvaardigheid en solidariteit.

Op 9 juni roept Nick u op om voor verandering te stemmen, om te kiezen voor een vertegenwoordiger die staat voor samenwerking en gelijkheid. Stem voor Nick Deknudt, een stem voor een bruisend Brussel en een betere toekomst voor ons allen.

Daarom was het voor mij een vanzelfsprekende keuze om mij aan te sluiten bij Team Fouad Ahidar. Ik geloof sterk in hun visie van een inclusieve, rechtvaardige en solidaire samenleving.

 

Verkiezingen van 9 juni 2024

0 Dagen
0 Uren
0 Minuten
0 Seconden

Delen