Team Fouad Ahidar

Federaal: Kamer van Volksvertegenwoordigers

14. AOUN Nathalie

Nathalie Aoun, 46 jaar oud, Belgisch-Libanese huisarts, woont sinds 2014 in Brussel. Ze heeft gewerkt als huisarts in medische praktijken in Anderlecht en Schaarbeek, en in medische centra in Ukkel en Molenbeek, maar ook in verschillende ziekenhuisinstellingen in Brussel en Wallonië.

"Mijn werk heeft me in contact gebracht met veel Belgische, Europese en buitenlandse burgers. Ik heb samengewerkt met Fedasil (het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers), het Rode Kruis en het OCMW om hulp te bieden aan vluchtelingen en mensen zonder papieren. Een ervaring die me bewust heeft gemaakt van de problemen en moeilijkheden van de samenleving, vooral die van de Brusselaars, op vele gebieden zoals gezondheid, werk, de opvang van vreemdelingen, integratieproblemen, culturele en religieuze verschillen, enzovoort... Mijn project is dat eerstelijnsgezondheidszorg gratis en toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Het is ook belangrijk dat preventieprogramma's en jeugdhulp, vooral tegen drugs en de gevolgen van armoede, goed worden uitgevoerd via medische centra, Fedasil, het Rode Kruis en het OCMW. Ik ben lid geworden van Team Fouad Ahidar omdat het aansluit bij mijn projecten en ambities voor Brussel, de hoofdstad van Europa, een rijke, multiculturele stad zonder discriminatie, open voor heel Europa en voor mensen die harmonieus en vreedzaam willen leven."

” Ik ben lid geworden van Team Fouad Ahidar omdat het aansluit bij mijn projecten en ambities voor Brussel.”

Verkiezingen van 9 juni 2024

0 Dagen
0 Uren
0 Minuten
0 Seconden

Delen